បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី.៣០.០៥.២០១៩


*ព័ត៌មានឧតុនិយម
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25℃
-Max=33℃
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 5 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 1 - 26mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=4mm
-ស្រុកអូរាំងឳ=11mm
-ស្រុកតំបែរ=3mm
-ស្រុកពញាក្រែក=26mm
-ស្រុកមេមត់=1mm


 ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿនប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្