បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី.០៣ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩
*ព័ត៌មានឧតុនិយម
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 24,7℃
-Max=34,1℃
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 4 - 75mm
-ក្រុងសួង=4mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=75mm
-ស្រុកអូរាំងឳ=8mm
-ស្រុកតំបែរ=16,5mm
-ស្រុកពញាក្រែក=8mm
-ស្រុកមេមត់=31mm

ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ