បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម នាពេលព្រឹកនាថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ 2019 មានដូចខាងក្រោម ៖  ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

 

 1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 6 - 35mm
-ក្រុងសួង=6mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=11,5mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=9,5mm
-ស្រុកអូរាំងឳ=9,2mm
-ស្រុកតំបែរ=7,5mm
-ស្រុកពញាក្រែក=35mm
-ស្រុកមេមត់=11,3mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 22,1℃
-Max=33,2℃


2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.01-8-2019 ទឹកមានកម្ពស់ =6,30m ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង=0,60m ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=8,55m កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m៕

 

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ