បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

 ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

1-ឧតុនិយម

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

ភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុក

ពី 7 - 27mm

-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=7mm

-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=9mm

-ស្រុកអូរាំងឳ=14,2mm

-ស្រុកតំបែរ=18,7mm

-ស្រុកពញាក្រែក=27mm

-ស្រុកមេមត់=9,5mm

+សីតុណ្ហភាព

-Min= 24,5℃ 

-Max=32,1℃

2-ជលសាស្ត្រ

+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ

នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.09-8-2019

ទឹកមានកម្ពស់ =7,32m

ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ 

ទឹកឡើង=0,25m

ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=7,90m

កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ

ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m


ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩