បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

១-ឧតុនិយម

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

ភ្លៀងបានធ្លាក់ ៥/ ៧ ក្រុង.ស្រុក

ពី ៣ - ៤០មម

-ក្រុងសួង=៨,៣មម

-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=៣០មម

-ស្រុកអូរាំងឳ=៤០មម

-ស្រុកតំបែរ=៥មម

-ស្រុកពញាក្រែក=៣មម

+សីតុណ្ហភាព

-Min= ២៤,៥℃ 

-Max=៣៣,១℃

២-ជលសាស្ត្រ

+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី.២២-៨-២០១៩

ទឹកមានកម្ពស់ =៨,៥៤មធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ 

ទឹកឡើង=០,៦៨ម

ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=៦,៩២ម

កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ

ប្រុងប្រយ័ត្ន = ១៥,២០ម

 

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

*សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!

https://www.youtube.com/channel/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg?view_as=subscriber

FacebookPage

https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum

https://www.facebook.com/pditbk/