បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី០៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ ៖


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 4 - 29mm
»»»-ក្រុងសួង=4mm
»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=6,5mm
»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=11mm
»»»-ស្រុកអូរាំងឳ=10,5mm
»»»-ស្រុកតំបែរ=9,5mm
»»»-ស្រុកពញាក្រែក=29mm
»»»-ស្រុកមេមត់=10,5mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 24,3℃
»»»-Max=27,4℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.04-9-2019
»»»ទឹកមានកម្ពស់ =13,60m
»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកឡើង=0,27m
»»»ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,72m
»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m


***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/channel/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg?view_as=subscriber
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum
https://www.facebook.com/pditbk
ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី០៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩