បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ ៖


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 19 - 81mm
»»»-ក្រុងសួង=19mm
»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=34,4mm
»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=73mm
»»»-ស្រុកអូររាំងឳ=48,5mm
»»»-ស្រុកតំបែរ=81mm
»»»-ស្រុកពញាក្រែក=36mm
»»»-ស្រុកមេមត់=31,5mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 24,3℃
»»»-Max=28,1℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.18-9-2019
»»»ទឹកមានកម្ពស់ =14,76m
»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,23m
»»»ធៀបទៅឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះខ្ពស់ជាង=0,24m
»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m


***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/channel/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg…
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum
https://www.facebook.com/pditbk
ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩