បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ ៖ 

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

1-ឧតុនិយម

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

ភ្លៀងបានធ្លាក់ 5 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 2 - 18mm

»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=5,6mm

»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=18mm

»»»-ស្រុកអូររាំងឳ=2mm

»»»-ស្រុកតំបែរ=3,5mm

»»»-ស្រុកពញាក្រែក=7mm

+សីតុណ្ហភាព

»»»-Min= 24,8℃ 

»»»-Max=30,6℃

2-ជលសាស្ត្រ

+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.20-9-2019

»»»ទឹកមានកម្ពស់ =14,29m

»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ 

ទឹកស្រក=0,24m

»»»ធៀបទៅឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះខ្ពស់ជាង=0,04m

»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!

https://www.youtube.com/channel/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg…

FacebookPage

https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum

https://www.facebook.com/pditbk

ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩

 https://www.youtube.com/channel/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg…

FacebookPage

https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum

https://www.facebook.com/pditbk

ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩