បណ្តាញសង្គម

ព្រតិ្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី០១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

 

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!

https://youtu.be/pSnWFqjlZQk

FacebookPage

https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum

https://www.facebook.com/pditbk

ដកស្រង់ចេញពី ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី០១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩