បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩ ៖ 

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

1-ឧតុនិយម

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងភ្លៀងបានធ្លាក់ 5 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 1 - 11mm

»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=2,5mm

»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=3mm

»»»-ស្រុកតំបែរ=1mm

»»»-ស្រុកពញាក្រែក=4mm

»»»-ស្រុកមេមត់=11mm

+សីតុណ្ហភាព

»»»-Min= 23,7℃ 

»»»-Max=30,9℃

2-ជលសាស្ត្រ

+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.07-10-2019

»»»ទឹកមានកម្ពស់ =8,18m

»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,16m

»»»ធៀបទៅឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះទាបជាង=2,56m

»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!

https://youtu.be/pSnWFqjlZQk

FacebookPage

https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum

https://www.facebook.com/pditbk

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿនប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩