បណ្តាញសង្គម

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី១៨ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី១៨ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

 

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!

https://www.youtube.com/channel/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg…

FacebookPage

https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum

 

https://www.facebook.com/pditbk

ដកស្រង់ចេញពីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី១៨ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩