បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩ ៖

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩ ៖

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 2 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 1 - 5mm
»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=5mm
»»»-ស្រុកមេមត់=1mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 22,8℃
»»»-Max=26,7℃

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩
***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/ch…/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos…
https://web.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://web.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/