បណ្តាញសង្គម

សេចក្កីជួនដំណឹងស្ដីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសថ្ងៃទី២៨ខែមករាឆ្នាំ២០២០

សេចក្កីជួនដំណឹងស្ដីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសថ្ងៃទី២៨ខែមករាឆ្នាំ២០២០

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនយមថ្ងៃទី២៨ខែមករាឆ្នាំ២០២០
***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/ch…/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos…
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://www.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/
https://www.facebook.com/AKPTBK