បណ្តាញសង្គម

Instagram មានមុខងារថ្មី អាចឲ្យដឹងថាឧស្សាហ៍លេងជាមួយនរណាជាងគេ

Instagram បានធ្វើការអាប់ដេតបន្ថែមនូវមុខងារថ្មី ដែលក្នុងនោះមាននូវមុខងារឈ្មោះ "Most shown in feed” ប្រាប់អំពីអ្នកដែលបង្ហាញលើ Feed របស់អ្នកច្រើនជាងគេ និង "Least interacted with” អ្នកដែលអ្នកមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយ។

មុខងារនេះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលចង់កាត់បន្ថយចំនួន Follower និងចង់ឲ្យ Feed លើ Instagram មានតែមនុស្សដែលអ្នកចង់ឃើញ ឧស្សាហ៍លេងជាមួយគ្នា។

បន្ថែមពីនេះ Instagram ក៏មានបន្ថែមមុខងារ ដែលបង្ហាញអំពីអ្នកដែលអ្នកទើប Follower ថ្មីៗ និងអ្នកដែលអ្នកបាន Follow ពីដំបូងៗផងដែរ៕

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/ch…/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos…
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://www.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/
https://www.facebook.com/AKPTBK