បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្អៃទទី១៧ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៧ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០ ៖


ព័ត៌មានឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
»»»-ស្រុកមេមត់=0,5mm
»»»-ស្រុកតំបែរភ្លៀងខ្សោយ(ស្រិចៗ)
»»»-ក្រុង ស្រុក ផ្សេងៗទៀតពុំមានភ្លៀងទេ
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 25℃
»»»-Max=35,7℃


***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/ch…/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos…
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://www.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/
https://www.facebook.com/AKPTBK