បណ្តាញសង្គម

ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រនានា ប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនានេះ !

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបង្ហាញស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៨ រួមមានស្ថានីយ៖

១- ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង

២- ទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ

៣- ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម

៤- ទន្លេបាសាក់-ចតុមុខ

៥- ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង

៦- ទន្លេបាសាក់-កោះខែល

៧- ទន្លេសាប-ព្រែកក្តាម

៨- ទន្លេសាប-កំពង់លួង៕

ដកស្រង់ពី៖FreshNews