បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១២ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧

សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ថ្ងៃទី១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧÷


1-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 11. ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 12 . កញ្ញា .2017

ភ្លៀងបានធ្លាក់លើ 5 ស្រុកពី 3,2  - 68 mm

  • -ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=4,3mmលើ4ឃុំ
  • -ស្រុកអូរាំងឳ=3,5mm លើ4ឃុំ
  • -ស្រុកតំបែរ = 55 mmលើគ្រប់ឃុំ
  • -ស្រុកពញាក្រែក= 3,2 mmលើ5ឃុំ
  • -ស្រុកមេមត់=68 mm លើគ្រប់ឃុំ

2-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 12.កញ្ញា.2017

  • ទឹកមានកម្ពស់ 11,95 m
  • ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,10 m
  • ធៀបឆ្នាំមុន ទាបជាង 0,92 m
  • កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

3- សតុណ្ហភាព

  • Min= 24 ℃  , Max=34,3 ℃

គោរពជូន ពីខ្ញុំ យា វឿន