បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧

សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ÷


1-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 19 ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 20.វិច្ឆិកា.2017
ភ្លៀងបានធ្លាក់លើ គ្រប់ ក្រុង.ស្រុក
ពី 1,5 - 10,2mm
-ក្រុងសួង=4,5mmលើគ្រប់សង្កាត់
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=7,5mmលើគ្រប់ឃុំ
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=9mmលើគ្រប់ឃុំ
-ស្រុកអូរាំងឳ=10,1mmលើគ្រប់ឃុំ
-ស្រុកតំបែរ=2,3mmលើគ្រប់ឃុំ
-ស្រុកពញាក្រែក=10,2mmលើគ្រប់ឃុំ
-ស្រុកមេមត់=1,5mmលើគ្រប់ឃុំ
2-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 20.វិច្ឆិកា.2017
ទឹកមានកម្ពស់ 7,34m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក =0,11 m
ធៀបឆ្នាំមុន ខ្ពស់ជាង=0,02 m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m
3- សីតុណ្ហភាព
Min= 24,5℃ , Max=31℃


គោរពជូនពីខ្ញុំបាទ យា វឿន