បណ្តាញសង្គម

ក្រសួងធនធានទឹក បង្ហាញពីបរិមាណទឹកភ្លៀងកក់ខែដែលធ្លាក់តាមបណ្ដាលរាជធានី-ខេត្ត នៃប្រទេសកម្ពុជា.នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករានេះ

(ភ្នំពេញ)៖ បើតាមការចេញផ្សាយរបស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានបង្ហាញពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងកក់ខែ ដែលបានធ្លាក់នៅតាមបណ្ដាលរាជធានី-ខេត្ត នៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានដូចតារាងខាងក្រោម៕

 

ដកស្រង់ពី៖ Fresh News