បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

តាមរបាយការណ៍មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

 

»-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 01 ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 02.ឧសភា .2018

»-ភ្លៀងបានធ្លាក់លើ គ្រប់ ក្រុង.ស្រុក ពី 8 - 29mm

»-ក្រុងសួង=29mm -ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=9,5mm

»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=8mm(ភ្លៀងក្រៅតម្រង ប្រមាណពី 10-20mm)

»-ស្រុកអូរាំងឳ=15,4mm

»-ស្រុកតំបែរ=15,5mm

»-ស្រុកពញាក្រែក=25,4mm

»-ស្រុកមេមត់=10mm

»-សីតុណ្ហភាព -Min= 24,2 ℃ , Max=34,5 ℃


ដកស្រង់ពីមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨