បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨ ÷

 

»-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 06 ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 07.ឧសភា .2018

»-ភ្លៀងបានធ្លាក់លើ 5 ក្រុង.ស្រុក ពី 2 - 87mm

»-ក្រុងសួង=19mm -ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=14mm

»-ស្រុកតំបែរ=24,6mm

»-ស្រុកពញាក្រែក=87mm

»-ស្រុកមេមត់=2mm

»-សីតុណ្ហភាព -Min= 24,4 ℃ , Max=34,1 ℃


ដកស្រង់ចេញពីមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ