បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១២ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងគិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី11.ដល់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 12.ធ្នូ.2018ភ្លៀង 6 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 1 - 22mm
-ក្រុងសួង=3mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=1mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារភ្លៀងក្រៅតម្រងពី5 - 10mm
-ស្រុកតំបែរ=13,5mm
-ស្រុកពញាក្រែក=18mm
-ស្រុកមេមត់=22mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,5℃ , Max=32,3℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី12.ធ្នូ.2018ទឹកមានកម្ពស់ =4,46m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,10m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,69mកម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

 

 


ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១២ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៨