បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

រថយន្ដ​មាន​ដំបូល​​សូឡារ​របស់ Hyundai បាន​ដាក់​លក់​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ហើយ

កាលពីចុងឆ្នាំមុននេះ Hyundaiបានប្រកាសប្រាប់ថា ក្រុមការងាររបស់ខ្លួន កំពុងតែចាប់ផ្ដើម អភិវឌ្ឍន៍រថយន្ដថ្មីប្លែកម្យ៉ាង ដែលមានបំពាក់ដោយ បន្ទះសូឡារលើដំបូល ដើម្បី

អាន​បន្ត៖ រថយន្ដ​មាន​ដំបូល​​សូឡារ​របស់ Hyundai បាន​ដាក់​លក់​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ហើយ

ប្រទះ​ឃើញ​គេ​ប្រើ Huawei Mate 30 Pro ម្ដង​ទៀត នៅ​តាម​ទី​សាធារណៈ

មកទល់ពេលនេះ ស្មាតហ្វូនកំពូលៗ ប្រចាំត្រកូលរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនបណ្តើរៗហើយ ចំណែកក្រុមហ៊ុនផ្សេង ដែលមិនទាន់បានបង្ហាញ ក៏ដូចជា

អាន​បន្ត៖ ប្រទះ​ឃើញ​គេ​ប្រើ Huawei Mate 30 Pro ម្ដង​ទៀត នៅ​តាម​ទី​សាធារណៈ

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី.0៥.៨.២០១៩ ដូចខាងក្រោម ៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាន និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹក ថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាន និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹក  ថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩៖ ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម នាពេលព្រឹកនាថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ 2019 មានដូចខាងក្រោម ៖  ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាននិងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី៣១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាននិងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី៣១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិង ឧតុនិយមថ្ងៃទី៣១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាននិងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាន  និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

យ៉ាង​ហោច​ណាស់ iPad ចំនួន​ពីរ​ម៉ូឌែល​ថ្មី​ៗ​ទៀត នឹង​អាច​មក​ដល់​ជិត​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ

Apple ហាក់បីដូចជាមិនទាន់ បញ្ចប់ក្នុងការបញ្ចេញ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ស៊េរីថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ 2019 នៅឡើយនោះទេ ដោយបន្ទាប់ពី iPhone ត្រូវបានរំពឹងទុកថា ចេញនៅខែកញ្ញា ហើយកុំព្យូទ័រលើតុ Mac Pro

អាន​បន្ត៖ យ៉ាង​ហោច​ណាស់ iPad ចំនួន​ពីរ​ម៉ូឌែល​ថ្មី​ៗ​ទៀត នឹង​អាច​មក​ដល់​ជិត​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ ៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី០៤ខែសីហាឆ្ឆ្នាំ២០១៩

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី០៤ខែសីហាឆ្ឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ ៖ 

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ប្រទះ​ឃើញ​នាយក​ប្រតិបត្តិHuaweiកាន់​ប្រើ​ប្រាស់ Mate X ​ជា​លើក​ដំបូង

ក្រោយទទួលរងនូវព័ត៌មានលេចធ្លាយ អស់មួយរយៈពេលកន្លងមក ពីស្មាតហ្វូនអេក្រង់បត់ Mate X ថាអាចនឹងត្រូវ ដាក់លក់ ជាផ្លូវការនៅក្នុងខែកញ្ញានាពេលខាងមុខនេះ ជា

អាន​បន្ត៖ ប្រទះ​ឃើញ​នាយក​ប្រតិបត្តិHuaweiកាន់​ប្រើ​ប្រាស់ Mate X ​ជា​លើក​ដំបូង

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ ៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩