បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ ៖
ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 4 - 44mm
-ក្រុងសួង=4mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=26mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=44mm
-ស្រុកតំបែរ=16,7mm
-ស្រុកពញាក្រែក=13mm
-ស្រុកមេមត់=24mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,5℃
-Max=33,9℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.24-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =3,66m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,14m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=9,30m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m
            

ដកស្រង់ចេញពី   លោក   យា វឿន  ប្រធាន  មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម
សូមគោរពជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិត
អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
នូវរបាយការណ៍ពេលព្រឹក
នាថ្ងៃទី.24.7.2019
មេត្តាជ្រាបដូចខាងក្រោម ៖
ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 4 - 44mm
-ក្រុងសួង=4mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=26mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=44mm
-ស្រុកតំបែរ=16,7mm
-ស្រុកពញាក្រែក=13mm
-ស្រុកមេមត់=24mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,5℃
-Max=33,9℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.24-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =3,66m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,14m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=9,30m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m


គោរពរាយការណ៍ពីខ្ញុំបាទ យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩
ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 3 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 1 - 3mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=1mm
-ស្រុកតំបែរ=3mm
-ស្រុកមេមត់=1mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25,3℃
-Max=32,3℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.23-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =3,80m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,33m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=9,26m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាននិងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាននិងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

 ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩៖ 

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី១៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី១៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី១៨ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០១៩

សរុប​ព័ត៌មាន​បែក​ធ្លាយ iPhone 11 ខណៈ​ពេល​ការ​ប្រកាស​កាន់​តែ​ខិត​ជិត​មក​ដល់

កន្លងមកនេះ មានពត៌មានជាច្រើនដែលបាននិយាយពី iPhone 11 ជំនាន់ថ្មី ដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា ធ្លាប់បានដឹងខ្លះៗហើយ តាមរយៈការអានពត៌មាន ដែលក្រុមការងាររបស់ ខេមបូរីផត ធ្វើការចែករំលែក

អាន​បន្ត៖ សរុប​ព័ត៌មាន​បែក​ធ្លាយ iPhone 11 ខណៈ​ពេល​ការ​ប្រកាស​កាន់​តែ​ខិត​ជិត​មក​ដល់

Xiaomi​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ពី​ថ្ងៃ​ប្រកាស​ចេញ​Mi​A3​ជំនាន់​ថ្មី​ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើយ​

ម្សិលមិញនេះ យើងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីមួយ ពីប្រភពមួយក្នុងប្រទេសចិន ដែលបង្ហាញរូបភាពថតចាប់កាន់ដោយផ្ទាល់ដៃ តែម្តង លើស្មាតហ្វូន ម៉ូឌែល Mi A3 ជំនាន់ថ្មី របស់ Xiaomi មុនថ្ងៃប្រកាសចេញ ទៅទៀត។

អាន​បន្ត៖ Xiaomi​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ពី​ថ្ងៃ​ប្រកាស​ចេញ​Mi​A3​ជំនាន់​ថ្មី​ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើយ​

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៧ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៧ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៧ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី១៦ខែកក្ដាដាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី១៦ខែកក្ដាដាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា៖ ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើមិនថាអ្នកមាន អ្នកក្រ អ្នកតូច ឬអ្នកធំទេ ត្រូវតែបង្ក្រាបទាំងអស់

(ភ្នំពេញ)៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ បានប្រកាសដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ដល់ក្រុមការងារ ឱ្យប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដោយគ្មានការលើកលែងទោះបីអ្នកប្រព្រឹត្តនោះជាអ្នកមាន អ្នកក្រ អ្នកតូច ឬអ្នកធំក៏ដោយនោះ។

អាន​បន្ត៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា៖ ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើមិនថាអ្នកមាន អ្នកក្រ អ្នកតូច...

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ដល់ថ្ងៃទី១៥ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ដល់ថ្ងៃទី១៥ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី០៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩