បណ្តាញសង្គម

កម្ពុជាទទួលរង ឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុង និរតីខ្លាំង បណ្តាលឲ្យផ្ទៃសមុទ្រ មានរលកខ្ពស់ និងមានភ្លៀងធ្លាក់ ច្រើនតាមខេត្ត ជាប់សមុទ្រ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជួនដំណឹង ថា កម្ពុជាទទួលរង ឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុង និរតីខ្លាំង បណ្តាលឲ្យផ្ទៃសមុទ្រ មានរលកខ្ពស់ និងមានភ្លៀងធ្លាក់ ច្រើនតាមខេត្ត ជាប់សមុទ្រ។

អាន​បន្ត៖ កម្ពុជាទទួលរង ឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុង និរតីខ្លាំង បណ្តាលឲ្យផ្ទៃសមុទ្រ មានរលកខ្ពស់...

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល មាត្រា៤ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ អត្តសញ្ញាប័ណ្ណសញ្ជាតិ្តខ្មែរ ទុតិយតា

ភ្នំពេញ៖ អនុក្រឹត្យរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចុះហត្ថាលេខាដោយ សម្ដេច ហ៊ុន សែន បានអនុញ្ញាត ឲ្យពលរដ្ឋ ខ្មែរប្រើប្រាស់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ ដែលអស់សុពលភាព ហើយមិនទាន់បានបំពេញ បែបបទសុំធ្វើ អត្តសញ្ញា ប័ណ្ណសញ្ជាតិ្តខ្មែរ ទុតិយតា ត្រូវបានបន្តសុពលភាព រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ខែ ធ្នូឆ្នាំ ២០១៨។

អាន​បន្ត៖ អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល មាត្រា៤ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើស បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ឲ្យចូលបម្រើការងារ នៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤

ភ្នំពេញ៖ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម បានចេញ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើស បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ឲ្យចូលបម្រើការងារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម។

អាន​បន្ត៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើស បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ឲ្យចូលបម្រើការងារ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការយកថ្លៃអាករ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃ បានប្រកាសឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០ ១៤នេះទៅ សម្រាប់ការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ ទាំងការធ្វើថ្មី និងការធ្វើឡើងវិញ ត្រូវបង់ថ្លៃ ១ម៉ឺនរៀល។

អាន​បន្ត៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការយកថ្លៃអាករ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ