បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩ ៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម ថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

 

 ដកស្រង់ចេញពី ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី ២៣ខែ សីហាឆ្នាំ២០១៩ ៖
ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
១-ឧតុនិយម
»»បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងភ្លៀងបានធ្លាក់ ៤ / ៧ ក្រុង.ស្រុកពី ១ - ១៤mមម
»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=១មម
»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=១៤មម
»»»-ស្រុកតំបែរ=៣,៥មម
»»»-ស្រុកមេមត់=១,៥មម
»»សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= ២៥,១℃
»»»-Max=៣២,៣℃
២-ជលសាស្ត្រ
»»»កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.២៣-៨-២០១៩
»»»ទឹកមានកម្ពស់ =៩,៤៧ម
»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកឡើង=0,៩៣ម
»»»ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=៦,០១ម
»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន =១៥,២០ម

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី ២៣ខែ សីហាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ព្រតិ្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី ២២ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី ២២ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ព្រតិ្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក ថ្ងៃទី១៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ថ្ងៃទី១៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩ ៖ 

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

1-រចនាបថថ្មីរបស់ស្មាតហ្វូន Samsung នេះ ទំនង​ជា​បង្ហាញ​ខ្លួន​នា​ពេល​អនាគត​ឆាប់​ៗ

សព្វថ្ងៃនេះ យើងឃើញថា ក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូន ដែលមានឈ្មោះល្បីៗ ជាច្រើន បានធ្វើការខិតខំ សិក្សាស្រាវជ្រាវ ស្វែងរក អ្វីដែលថ្មី អ្វីដែលប្លែក ដើម្បីយកមកបំពាក់

អាន​បន្ត៖ 1-រចនាបថថ្មីរបស់ស្មាតហ្វូន Samsung នេះ ទំនង​ជា​បង្ហាញ​ខ្លួន​នា​ពេល​អនាគត​ឆាប់​ៗ

iPad Pro ដែលបំពាក់​ដោយ កាមេរ៉ា 3 គ្រាប់ អាចនឹង​បង្ហាញខ្លួន នៅក្នុង ​ខែតុលា ខាងមុខនេះ

សព្វថ្ងៃនេះ បើនិយាយអំពី ថេប្លេត នរណាៗ ក៏នឹកឃើញដល់ ថេប្លេត របស់ក្រុមហ៊ុន Apple មុនគេដែល ព្រោះថាវាមាន រូបរាង ស្រស់ស្អាត ទាន់សម័យ មានកម្លាំងម៉ាស៊ីន ខ្លាំង និងមុខងារពិសេសៗ

អាន​បន្ត៖ iPad Pro ដែលបំពាក់​ដោយ កាមេរ៉ា 3 គ្រាប់ អាចនឹង​បង្ហាញខ្លួន នៅក្នុង ​ខែតុលា...

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាន និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹក ថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី១៤ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

កំពូល​ស្មាត​ហ្វូន​ប៊ិច​Galaxy​Note​10​ /10+ ​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​ហើយ​

ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ Galaxy Unpacked របស់ក្រុមហ៊ុន សាមសុង ដែលបានដាក់បង្ហាញ រូបរាងពិតនៃ កំពូលស្មាតហ្វូនប៊ិច Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+

អាន​បន្ត៖ កំពូល​ស្មាត​ហ្វូន​ប៊ិច​Galaxy​Note​10​ /10+...

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ព្រតិ្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩