បណ្តាញសង្គម

ឯកឧត្តម គុណ ញឹម ត្រូវបានតែងតាំងជា អគ្គនាយក គយ និងរដ្ឋាករ ជំនួស ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ីម៉ន

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ប៉ែន ស៊ីម៉ន អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ ដោយតែងតាំង ឯកឧត្តម គុណ ញឹម បច្ចុប្បន្នជា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន យ និងរដ្ឋាករ ទៅជាអគ្គនាយក ជំនួសវិញ។ នេះបើយោងតាម ព្រះរាជក្រឹត្យ ចេញថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ៕