បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១០ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១០ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩


*ព័ត៌មានឧតុនិយម
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25,5℃
-Max=32,4℃
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 2 - 23mm
-ក្រុងសួង=18mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=10mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=23mm
-ស្រុកអូររាំងឳ=18,3mm
-ស្រុកតំបែរ=8,7mm
-ស្រុកពញាក្រែក=2mm
-ស្រុកមេមត់=4mm


ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿនប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ