បណ្តាញសង្គម

នាឡិកា​ Apple Watch ដាំ​ដោយ​ត្បូង និង​គ្រាប់​ពេជ្រ តម្លៃ​ស្មើ​ឡាន​ RX 330

Apple Watch Series 4 ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជំនាញខាងកែច្នៃ Caviar យកទៅកែច្នៃរូបរាងដាំដោយគ្រាប់ពេជ្រ និងត្បូងដែលមានអ្នកលក់ក្នុងតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ។

 


តួខ្លួន Apple Watch មានដាំដោយគ្រាប់ តូចៗមានតម្លៃចំនួន ៦៣៣ គ្រាប់។ ចំពោះប្រភេទ Red Caviar មានដាំដោយគ្រាប់ត្បូងទទឹម និងប្រភេទ Black Caviar មានដាំដោយ គ្រាប់ពេជ្រពណ៌ខ្មៅ។ មានមួយប្រភេទទៀតគឺ White Caviar ជាប្រភេទមានតម្លៃ ថ្លៃបំផុតដាំដោយ គ្រាប់ពេជ្រពណ៌ស។


 

ប្រភេទ Red Caviar មានតម្លៃ ៣៧ ៦៥០ ដុល្លារ, ប្រភេទ Black Caviar មានតម្លៃ ៤១ ៣៩០ ដុល្លារ និងប្រភេទ White Caviar មានតម្លៃ ៤៣ ៨៥០ ដុល្លារឯណោះ៕

ដកស្រង់ពី៖  Sabay