បណ្តាញសង្គម

សន្ទស្សន៍តម្លៃទំនិញចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទីផ្សារខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមេសាឆ្នាំ២០២០នេះ

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំ សូមជម្រាប ជូនដល់សាធារណជន ស្ដីពីសន្ទស្សន៍ តម្លៃទំនិញចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅលើទីផ្សារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រចាំថ្ងៃពុធ ១កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ។