បណ្តាញសង្គម

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ បើកកិច្ចប្រជុំ សាមញ្ញលើកទី៤៦ អាណត្តិទី ២

ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បើកកិច្ចប្រជុំ សាមញ្ញលើកទី៤៦ អាណត្តិទី ២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងលោក ជំទាវ ឡេង សុខា អភិបាលរង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

កិច្ចប្រជុំនេះ ប្រព្រឹត្តឡើងនៅ ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ មានរបៀបវារៈ ចំនួន២ ត្រូវលើកយកមកពិភាក្សា និងអនុម័ត រួមមាន៖ 1) -ពិនិត្យ និងអនុម័ត សេចក្តីព្រាង កំណត់ហេតុ នៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៤៥ អាណត្តិទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ 2)-ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័ត សេចក្តីព្រាង របាយការណ៍រីកចម្រើន ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ និងបញ្ហាផ្សេងៗ ។