បណ្តាញសង្គម

យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែសីហានេះ លទ្ធផល៖ បង្ក្រាប២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៤នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

 * លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៤នាក់ (ស្រីគ្មាន) 

១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន១០ករណី ឃាត់ខ្លួន២០នាក់។ 
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១០ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៤នាក់៕

ដកស្រង់ពី៖FRESH NEW