បណ្តាញសង្គម

Messi មិនធ្លាប់បានកាតក្រហមសូម្បីម្តងជាមួយ Barcelona តែបាន២ដងសម្រាប់ជម្រើសជាតិ

Lionel Messi ត្រូវបានបណ្ដេញចេញជាលើកទី២ក្នុងអាជីព ក្រោយប៉ះទង្គិចជាមួយខ្សែការពារឈីលី Gary Medel នៅចុងតង់ទី១ ជាការប្រកួតដែលអាហ្សង់ទីនបានលេខ៣នៅ Copa America នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនេះ Messi ដូចជាមិនមានប្រតិកម្មខ្លាំងទេ។

Medel និង Messi គ្រាន់តែយកទ្រូងបុក ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកីឡាករជាច្រើនមកតវ៉ា និងក្រោយពិនិត្យ VAR ទាំង Messi និង Medel ត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យកាតក្រហមនិងបណ្ដេញចេញទាំង២។

កាតក្រហមតែ១គត់នៅក្នុងអាជីពរបស់ Messi គឺនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ នៅពេលចូលលេងឲ្យជម្រើសជាតិអាហ្សង់ទីនក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពទល់នឹងហុងគ្រី ដែលកាលណោះ Messi ឲ្យកែង Vilmos Vanczak ក្រោយចូលលេងមិនទាន់បាន១នាទីស្រួលបួលផង។នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនេះ Messi ដូចជាមិនមានប្រតិកម្មខ្លាំងទេ។

Medel និង Messi គ្រាន់តែយកទ្រូងបុក ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកីឡាករជាច្រើនមកតវ៉ា និងក្រោយពិនិត្យ VAR ទាំង Messi និង Medel ត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យកាតក្រហមនិងបណ្ដេញចេញទាំង២។

កាតក្រហមតែ១គត់នៅក្នុងអាជីពរបស់ Messi គឺនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ នៅពេលចូលលេងឲ្យជម្រើសជាតិអាហ្សង់ទីនក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពទល់នឹងហុងគ្រី ដែលកាលណោះ Messi ឲ្យកែង Vilmos Vanczak ក្រោយចូលលេងមិនទាន់បាន១នាទីស្រួលបួលផង។