បណ្តាញសង្គម

កីឡាករ Man Utd ម្នាក់ទៀត បានផ្លាស់ទៅកាន់អ៊ីតាលីបានសម្រេចហើយ!

ខ្សែការពារស្លាបអ៊ីតាលីកីឡាករ Matteo Darmian បានផ្លាស់ទៅលេងនៅលីគកំពូលអ៊ីតាលីជាផ្លូវការហើយ។

បើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្លឹប Manchester United បានឲ្យដឹងថា កីឡាកររូបនេះបានចុះកុងត្រាជាមួយក្លឹប Parma។ខ្សែការពារស្លាបអ៊ីតាលីកីឡាករ Matteo Darmian បានផ្លាស់ទៅលេងនៅលីគកំពូលអ៊ីតាលីជាផ្លូវការហើយ។

បើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្លឹប Manchester United បានឲ្យដឹងថា កីឡាកររូបនេះបានចុះកុងត្រាជាមួយក្លឹប Parma។