ផ្សាយផ្ទាល់


បណ្តាញសង្គម

ទំនាក់ទំនង

លោក ស ស៊ីណា ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៧ ៤៤១ ៤៤៦ / ០៩៦ ៨៨៨៨៨ ០៩ / ០៩៧៧ ៤៤១ ៤៤៦

សារអេឡិចត្រូនិច៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ / អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

លោក ធីន ស៊ីថាច អនុប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៦១ ៧ ០០០០ ៨

សារអេឡិចត្រូនិច៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ / អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

លោក វ៉ម ថន អនុប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៩៧ ២៨ ៥៩ ៦៣០

សារអេឡិចត្រូនិច៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

អគាររដ្ឋបាលបណ្តោះអាសន្ន មន្ទីរព័ត៌មានខេត្ត

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិកណ្តោលកោង ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ (ចំងាយប្រហែល ៤គីឡូម៉ែត្រ ពីសាលាត្បូងឃ្មុំ)

សារអេឡិចត្រូនិច៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។