ផ្សាយផ្ទាល់

បណ្តាញសង្គម

កម្រងវីដេអូ អនុស្សាវរីយ៍

ត្បូងឃ្មុំ ៖ ញត្តិគាំទ្រ របស់ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ត្បូងឃ្មុំ ៖ ញត្តិគាំទ្រ របស់ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

.be