បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១០ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១០ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩ ៖


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 5 - 87mm
»»»-ក្រុងសួង=87mm
»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=5,7mm
»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=7mm
»»»-ស្រុកអូររាំងឳ=6mm
»»»-ស្រុកតំបែរ=15,4mm
»»»-ស្រុកពញាក្រែក=14mm
»»»-ស្រុកមេមត់=5mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 23,9℃
»»»-Max=31,7℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
»»»នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.10-10-2019ទឹកមានកម្ពស់ =7,53m
»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,43m
»»»ធៀបទៅឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះទាបជាង=2,38m
»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១០ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/channel/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg…
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum
https://www.facebook.com/pditbk