បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៨ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៨ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩ ៖ 

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

1-ឧតុនិយម

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 2 - 15mm

»»»-ក្រុងសួង=5,3mm

»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=10mm

»»»-ស្រុកអូររាំងឳ=15mm

»»»-ស្រុកតំបែរ=2mm

»»»-ស្រុកពញាក្រែក=4mm

»»»-ស្រុកមេមត់=7mm

+សីតុណ្ហភាព

»»»-Min= 24,6℃ 

»»»-Max=32,4℃

2-ជលសាស្ត្រ

+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ

នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.18-10-2019

»»»ទឹកមានកម្ពស់ =5,80m

»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,21m

»»»ធៀបទៅឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះទាបជាង=2,21m

»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!

https://www.youtube.com/channel/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg…

FacebookPage

https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum

https://www.facebook.com/pditbk

 

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៨ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩