បណ្តាញសង្គម

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី២ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

 

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី០២ដល់ថ្ងៃទី១១ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

 

បន្ទាប់ពីបានតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមក ឃើញថា

»-ច្រលងសម្ពាធទាប(នៅលើផ្ទៃដី)បាន និងកំពុងបន្តគ្របដណ្ដប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

»-ខ្យល់នៅរយៈកម្ពស់១.៥០០ម៉ែត្រ បានចាប់ផ្ដើមបក់មកពីទិសនិរតី។

»-រដូវវស្សា(ពេញលេញ)និងចូលមកដល់ថ្ងៃទី០៥ខែឧសភា។

យោងតាមព្យាករស្ថានភាពអកាសធាតុខាងលើនិងបង្កឲ្យ៖

១-ចាប់ពីថ្ងៃទី០២-០៣ ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨៖ភ្លៀងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយលើផ្ទៃប្រទេស ពិសេសបណ្ដាខេត្តខេត្តនៅភាគខាងកើត(ជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាម)មានភ្លៀងច្រើន។

2-ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤-១១ ខែ ឧសភាឆ្នាំ២០១៨៖ភ្លៀងបន្តកើនធ្លាក់រាយប៉ាយលើផ្ទៃប្រទេសក្នុងក្មុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើន និងអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងជាថ្មីនៅបណ្ដារាជធានី-ខេត្តមួយចំនួន(ពិសេសតំបន់ទំនាបកណ្ដាល)។

សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្តាក់ នៅពេលមេឃរកភ្លៀង

 

ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨