បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៨ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី២៨.០៥.២០១៩


*ព័ត៌មានឧតុនិយម
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25,4℃
-Max=34,7℃
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 4 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 3 - 34mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=3,5mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=34mm
-ស្រុកអូររាំងឳ=27mm
-ស្រុកតំបែរ=3mm


ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ