បណ្តាញសង្គម

ក្រុមTRIO លេងមួយទំហឹង​ក្នុងថ្ងៃទិវា នៃក្ដីស្រឡាញ់

ក្រុមទ្រីអូ(TRIO) បានចេញបទចម្រៀង Original song យ៉ាងថ្មីស្រឡាញមួយបទដើម្បីអបអរទិវា នៃក្ដីស្រឡាញ់។

បទនេះ ជាចង្វាក់ញាក់មួយទំហឹងមនុស្សចាស់ អមដោយក្បាច់រាំបែបយុវវ័យដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មរណ៍ចំថ្ងៃ១៤ កុម្ភៈ។ បទនេះមានចំណងជើងថា " ចង់មានសង្សា "។ ការចេញបទថ្មីនេះ គឺបន្ទាប់ពីក្រុមទ្រីអូ បានចេញបទចម្រៀងយ៉ាងពិរោះជក់ចិត្ដពីរបទរួចមកហើយ និងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីស្រទាប់យុវវ័យ។ នោះគឺបទ" លាក់បាំង និងបទកុហកមុខស្មើ "

ដកស្រង់ពី៖ Sabay