បណ្តាញសង្គម

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីសក្កានុពលវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងខេត្ត ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យចំនួន៤ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកំពង់ចាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មន្ទីរទេសចរណ៍ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពីសក្កានុពលវិស័យ ទេសចរណ៍ក្នុងខេត្ត ក្រោមវត្តមានលោក អឿន រិទ្ធ ប្រធានមន្ទីរ ទេសចរណ៍ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងនោះ ក៏មានការចូលរួម ពីអង្គការ ក្រុមនិសិ្សត មកពីសាកលវិទ្យាល័យ៤ គឺសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ សាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ និងសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច(UME) និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាច្រើនរូបទៀត ។