បណ្តាញសង្គម

ឯកឧត្តម កេង ប៊ុនណា អភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ បច្ចេកទេសវិស័យ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត សុខភាព និតអនាម័យជនបទ លើកទី៥ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម កេង ប៊ុនណា អភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ បច្ចេកទេសវិស័យ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត សុខភាព និតអនាម័យជនបទ លើកទី៥ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងនោះ ក៏មានការ អញ្ជើញចូលរួមពី ប្រធាន/ អនុប្រធានមន្ទីរ មេឃុ អង្គការ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាច្រើនរូបទៀត ។