បណ្តាញសង្គម

កម្លាំងជំនាញស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ រួមសហការជាមួយអាជ្ញាមូលដ្ឋានស្រុកអូរាំងឪ ចុះពិនិត្យឯកសារនានា និងពិនិត្យសុខភាពជនជាតិចិនចំនួន០៥នាក់ ដែលមកបម្រើការងារនៅរោងចក្រកែច្នៃចេក ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូពាមជាំង ស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ កម្លាំងជំនាញស្នងកា ដ្ឋាននគរបាល ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រួមជាមួយ អភិបាលរង ស្រុកអូរាំងឪ មេឃុំព្រះធាតុ កំលាំងនគរបាលស្រុក និងគ្រូពេទ្យមន្ទីរ ពេទ្យបង្អែក ស្រុកអូររាំងឪ

ចុះពិនិត្យ ឯកសារនានា និងពិនិត្យសុខភាព ជនជាតិចិន ចំនួន០៥នាក់ ស្រី០២នាក់ ដែលបានមកស្នាក់នៅ ដើម្បីបម្រើការងារ នៅរោងចក្រកែច្នៃចេក ស្ថិតនៅក្នុង ក្រុមហ៊ុនចំការ កៅស៊ូពាមជាំង ឃុំព្រះធាតុ ស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ចំពោះជនជាតិចិនទាំង ០៥នាក់ ដែលស្នាក់នៅដើម្ បីបម្រើការងារនៅ រោងចក្រកែច្នៃ មានឈ្មោះ និងឯកសារ ដូចជា: 1. CHEN ZHIQIANG ប្រើប៉ាស្ព័រលេខ: E85972274 មកពីខេត្ត JILIN ចូលមកកម្ពុជា: 14.MAR.2020 ផុតសុពលភាព : 02. May .2020 2. QIN WEIDONG ប្រើប៉ាស្ព័រលេខ: G48239673 មកពីខេត្ត: HEILONGJIANG ចូលមកកម្ពុជា : 05. JAN .2020 ផុតសុពលភាព: 05. AUG .2020 3.CHEN.HANCHAO ប្រើប៉ាស្ព័រលេខ E63732025 មកពីខេត្ត : JILIN ចូលមកកម្ពុជា:19. FEB .2020 ផុតសុពលភាព: 02. May .2020 4. JIN HONGFENG ប្រើប៉ាស្ព័រលេខ EG6986749 មកពីខេត្ត : HEILONG JIANG ចូលមកកម្ពុជា: 05. JAN .2020 ផុតសុពលភាព: 05.FEB.2021 5. ZHOU .QI ប្រើប៉ាស្ព័រលេខ EE3264277 មកពីខេត្ត: SHANDONG ចូលមកកម្ពុជា: 19. FEB .2020 ផុតសុពលភាព: 19. SEP .2020 ។

ក្រោយពីកម្លាំងជំនាញ ស្នងការដ្ឋាននគរបាល ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រួមសហការជាមួយ អាជ្ញាមូលដ្ឋាន ស្រុកអូរាំងឪ ចុះត្រួតពិនិត្យឈ្មោះ និង ឯកសារពាក់ព័ន្ធ រួចមក ជាលទ្ធផល ជនជាតិចិនទាំង ៥នាក់ មានឯកសារ គ្រប់គ្រាន់ និងសុខភាព មកដល់ពេលនេះ មិនមានអ្វីគួរ អោយកត់សំគាល់ នោះទេ ៕